Pozemek Koryčany - Blišice

Orto Blisice-snimek Blisice13-orto

Prodej pozemku se stavbou v Koryčanech Blišici - výměra 512 m2 + 947 m2. Musí dojít k zbourání stavby cca 80 m2 a vyčištění zahrady. na pozemku veškeré inž. sítě a příjezd až k pozemku.

Blisice-snimek Blisice13-orto Blisice-snimek

Praha Slivenec

Z-okruhu-slivenec  Slivenec-pohlad Slivenec-plocha
Prodej pozemku 4881 m2 Praha Slivenec, pozemek se nachází mezi Barrandovskou spojkou a Pražským okruhem. V současné době orná,cena 5,5 mil. Kč za celek. K prodeji ihned.
Mapy-slivenec-z-letadla  Slivenec-okruh Slivenec-z-okruhu

Pozemek - pískovna

Prodej uceleného areálu pískovny Nebanice s povolením k těžbě. Areál pískovny p. č. 24/22 a 24/27, o rozloze celkem 262.063 m2, je zapsaný na LV 50 v k. ú. Vrbová, obci Nebanice u Chebu. Jedná se o pozemky dobývacího prostoru a pozemky s tímto prostorem související, evidované v katastru nemovitostí jako orná půda, dále stavby obytných kontejnerů včetně kanceláře vedoucího neevidované v katastru nemovitostí a tvořící součásti pozemku p. č. 24/22 a dále inženýrské sítě (rozvody elekro, rozvaděč NN, kabelová přípojka VN a transformátor) tvořící též součásti pozemku p. č. 24/22. Pozemky jsou situovány západně od obce Nebanice, podél železniční trati Karlovy Vary – Cheb, v místní části Vrbová a slouží jako těžený dobývací prostor štěrkopísku Vrbová.  
V kupní smlouvě je možné rozdělit kupní cenu na cenu za nemovitosti a cenu povolení. V případě zájmu je možné prodat elektropřípojku a trafostanici 250 kW a technologii a zázemí pískovny. Nabídky podávejte písemně do 31.8.2019 na e-mail: vagnerova3@seznam.cz nebo proficompany@email.cz, případné dotazy na telefonu č. 734 693 050. V nabídce uveďte informaci o zájemci a výši Vaší cenové nabídky. Pokud bude z Vaší strany učiněna nabídka, o výsledku a dalším postupu budete informováni písemně.
Nebanice-orto Nebanice-snimek-vrbova-cheb Nebanice-pohled

Říčany

Prodej pozemku Říčany Voděrádky cca 7500 m2.

Voder-orto Ricany Ric-

Nemovitosti k podnikání